اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12385743


.connected-customers-section.class12385738 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12385738:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12385738 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12385738:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12385738 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12385738 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class12385738 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class12385738 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12385738 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12385738 .customers-offer, .connected-customers-section.class12385738 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12385738 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } گالری هیتکا تحت مدیریت آقای محمدعلی نوایی عرضه انگشتر نقره، زنجیر وزیورآلات هنری، تیتانیوم، استیل. با 20 درصد تخفیف آزادشهر، بعد از فلکه اول، روبروی مجتمع الماس، جنب کوچه دکتر طباطبایی 37235892
گالری هیتکا
تحت مدیریت آقای محمدعلی نوایی
عرضه انگشتر نقره، زنجیر وزیورآلات هنری، تیتانیوم، استیل.
با 20 درصد تخفیف
آزادشهر، بعد از فلکه اول، روبروی مجتمع الماس، جنب کوچه دکتر طباطبایی
37235892
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.