اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 19545128


.connected-customers-section.class19545123 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class19545123:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class19545123 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class19545123:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class19545123 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class19545123 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class19545123 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class19545123 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class19545123 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class19545123 .customers-offer, .connected-customers-section.class19545123 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class19545123 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } مدرسه فوتبال خانه کارگر استان یزد تحت مدیریت خانه کارگر استان یزد آموزش فوتبال از نونهالان تا نوجوانان زیر نظر مربیان مجرب با تخفیف ویژه محل تمرین چمن کارگران واقع در 52 متری امامشهر 35224930 - 9135134090
مدرسه فوتبال خانه کارگر استان یزد
تحت مدیریت خانه کارگر استان یزد
آموزش فوتبال از نونهالان تا نوجوانان زیر نظر مربیان مجرب
با تخفیف ویژه
محل تمرین چمن کارگران واقع در 52 متری امامشهر
35224930 - 9135134090
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.