اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12637892


.connected-customers-section.class12637887 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12637887:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12637887 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12637887:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12637887 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12637887 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class12637887 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class12637887 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12637887 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12637887 .customers-offer, .connected-customers-section.class12637887 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12637887 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } فرش برادران تحت مدیریت نمایندگی آقای برادران عرضه انواع تولیدات شرکت اعم از 500 شانه باتراکم 1000 و700 شانه با تراکم 1400 با 10درصد بصورت نقدی و یا 5 درصد تخفیف با اقساط 10ماهه ( با پرداخت 20 درصد نقد) میدان باهنر، بلوار باهنر (جهت اخذ حواله به خانه کارگر مراجعه شود) 37249573
فرش برادران
تحت مدیریت نمایندگی آقای برادران
عرضه انواع تولیدات شرکت اعم از 500 شانه باتراکم 1000 و700 شانه با تراکم 1400
با 10درصد بصورت نقدی و یا 5 درصد تخفیف با اقساط 10ماهه ( با پرداخت 20 درصد نقد)
میدان باهنر، بلوار باهنر (جهت اخذ حواله به خانه کارگر مراجعه شود)
37249573
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.