اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12459640


.connected-customers-section.class12459635 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12459635:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12459635 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12459635:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12459635 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12459635 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class12459635 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class12459635 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12459635 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12459635 .customers-offer, .connected-customers-section.class12459635 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12459635 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } صنایع آلومینیوم رجل تحت مدیریت آقای علی محمد رجل ساخت و عرضه درب و پنجره ، توری، کابینت و غیره با 50 درصد تخفیف نسبت به دستمزدبه صورت نقدی یا با 40 درصد نسبت به دستمزد و اقساط 4 ماهه میدان همافر، خیابان ایمان، جنب پل هوایی 37244905
صنایع آلومینیوم رجل
تحت مدیریت آقای علی محمد رجل
ساخت و عرضه درب و پنجره ، توری، کابینت و غیره
با 50 درصد تخفیف نسبت به دستمزدبه صورت نقدی یا با 40 درصد نسبت به دستمزد و اقساط 4 ماهه
میدان همافر، خیابان ایمان، جنب پل هوایی
37244905
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.