نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت تعاونی مصرف کارگران صنوف و بازنشستگان

شرکت تعاونی مصرف کارگران صنوف و بازنشستگان


این شرکت تعاونی در سال 1368 تحت شماره 1643 با 110 سهم و سرمایه 110000 ریال به ثبت رسید تا نیاز مصرف کنندگان عضو را با کاهش هزینه ها تامین نماید. سهامداران این شرکت تعاونی کارگرانی هستند که شرکت وکارگاه آنها فاقد شرکت تعاونی مصرف  می باشد . این شرکت تعاونی در حال حاضر در خیابان انقلاب نزدیک به خانه کارگر می باشد.