اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12639311


.connected-customers-section.class12639306 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12639306:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12639306 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12639306:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12639306 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12639306 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class12639306 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class12639306 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12639306 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12639306 .customers-offer, .connected-customers-section.class12639306 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12639306 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } خیاطی و گلدوزی یاسین تحت مدیریت خانم لازمی انواع گلدوزی و دوخت پیراهن و شلوار مردانه طبق نمونه(مدل) با 30 درصد تخفیف نسبت به دیگران خیابان مهدی پارک شهر کوچه 10 شهید ناصر گل 36255971
خیاطی و گلدوزی یاسین
تحت مدیریت خانم لازمی
انواع گلدوزی و دوخت پیراهن و شلوار مردانه طبق نمونه(مدل)
با 30 درصد تخفیف نسبت به دیگران
خیابان مهدی پارک شهر کوچه 10 شهید ناصر گل
36255971
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.