اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12385882


.connected-customers-section.class12385877 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12385877:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12385877 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12385877:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12385877 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12385877 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class12385877 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class12385877 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12385877 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12385877 .customers-offer, .connected-customers-section.class12385877 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12385877 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ br{ display: none; } جواهری پیوند تحت مدیریت آقای محمد آماده عرضه انواع طلا وجواهرات با 4درصد تخفیف امام شهر، بلوار کارگر. 35235918
جواهری پیوند
تحت مدیریت آقای محمد آماده
عرضه انواع طلا وجواهرات
با 4درصد تخفیف
امام شهر، بلوار کارگر.
35235918
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.