اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 16252934


.connected-customers-section.class16252929 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class16252929:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class16252929 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class16252929:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class16252929 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class16252929 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class16252929 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class16252929 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class16252929 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class16252929 .customers-offer, .connected-customers-section.class16252929 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class16252929 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } باغ و رستوران سنتی دربند عرضه انواع غذاهای سنتی، و ... با 10درصد تخفیف، ورودی سالن با 30 درصد تخفیف بلوار شهید دشتی، خیابان شهید دشتی، کوچه جنب کتابخانه حضرت زهرا (ع) 09131599160و 09133519534
باغ و رستوران سنتی دربند
عرضه انواع غذاهای سنتی، و ...
با 10درصد تخفیف، ورودی سالن با 30 درصد تخفیف
بلوار شهید دشتی، خیابان شهید دشتی، کوچه جنب کتابخانه حضرت زهرا (ع)
09131599160و 09133519534
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.