اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 16249635


.connected-customers-section.class16249630 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class16249630:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class16249630 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class16249630:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class16249630 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class16249630 .customers-name { width: 19%; } .connected-customers-section.class16249630 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class16249630 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class16249630 .customers-offer, .connected-customers-section.class16249630 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class16249630 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } آموزشگاه و مراقبت زیبایی کلبه عروس تحت مدیریت خانم دشت آبادی آموزش کلیه رشته های مراقبت زیبایی و ارئه خدمات آرایشی با 35 درصد تخفیف نسبت به دستمزد میدان دانش آموز، بلوار فردوسی خیابان حافظ کوچه سامان 38208920
آموزشگاه و مراقبت زیبایی کلبه عروس
تحت مدیریت خانم دشت آبادی
آموزش کلیه رشته های مراقبت زیبایی و ارئه خدمات آرایشی
با 35 درصد تخفیف نسبت به دستمزد
میدان دانش آموز، بلوار فردوسی خیابان حافظ کوچه سامان
38208920
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.