اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12723993


.connected-customers-section.class12723988 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12723988:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12723988 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12723988:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12723988 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12723988 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class12723988 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class12723988 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12723988 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12723988 .customers-offer, .connected-customers-section.class12723988 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12723988 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_mv6lWxESSpk2_ br{ display: none; } استراحتگاه تبریز تحت مدیریت خانه کارگر تبریز ارائه سوئیت با تخفيف ويژه اتوبان پاسداران، میدان آذربایجان، پل سرداران فاتح، بسمت چایکنار، بلوار منجم(میدان 5 مرداد)،خیابان گالی چیلزر(ش زهیری)،پشت مرکزآموزش خانه کارگر به سایت رزرو آسیون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران مراجعه فرمایید
استراحتگاه تبریز
تحت مدیریت خانه کارگر تبریز
ارائه سوئیت
با تخفيف ويژه
اتوبان پاسداران، میدان آذربایجان، پل سرداران فاتح، بسمت چایکنار، بلوار منجم(میدان 5 مرداد)،خیابان گالی چیلزر(ش زهیری)،پشت مرکزآموزش خانه کارگر
به سایت رزرو آسیون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران مراجعه فرمایید
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.