اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12384866


.connected-customers-section.class12384861 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12384861:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12384861 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12384861:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12384861 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12384861 .customers-name { width: 11%; } .connected-customers-section.class12384861 .customers-brand-icon { width: 8%; min-width: 40px; min-height: 50px; background-size: cover; background-position: center center; } .connected-customers-section.class12384861 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12384861 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12384861 .customers-offer, .connected-customers-section.class12384861 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12384861 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } ارزان سرای نازنین تحت مدیریت آقای رجبعلی رضایی عرضه انواع پوشاک زنانه، مردانه، بچه گانه. با 15 درصد تخفیف خیابان سید گلسرخ، بعد از کوچه باغ گندم،جنب میوه فروشی 36220343
ارزان سرای نازنین
تحت مدیریت آقای رجبعلی رضایی
عرضه انواع پوشاک زنانه، مردانه، بچه گانه.
با 15 درصد تخفیف
خیابان سید گلسرخ، بعد از کوچه باغ گندم،جنب میوه فروشی
36220343
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.