اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12109115


.connected-customers-section.class12109110 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12109110:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12109110 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12109110:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12109110 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12109110 .customers-name { width: 19%; } .connected-customers-section.class12109110 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12109110 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12109110 .customers-offer, .connected-customers-section.class12109110 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12109110 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } آرایشگاه فرهنگ ( بلوار سابق ) تحت مدیریت آقای میر حسینی آرایش و پیرایش آقایان با 20 درصد تخفیف نسبت دستمزد یزد ،امامشهر انتهای خیابان فرهنگ دویست متر بعد از پمپ گاز.روبروی مجتمع جوادالائمه 35230969
آرایشگاه فرهنگ ( بلوار سابق )
تحت مدیریت آقای میر حسینی
آرایش و پیرایش آقایان
با 20 درصد تخفیف نسبت دستمزد
یزد ،امامشهر انتهای خیابان فرهنگ دویست متر بعد از پمپ گاز.روبروی مجتمع جوادالائمه
35230969
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.