اخبار و اطلاعیه ها

شناسه : 12097241


.connected-customers-section.class12097236 { display: table-row; border: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); width: 100%; color: rgba(0,0,0,0.7); text-decoration: none; box-shadow: 0 1px 4px rgba(192,255,250,0.4) inset,0 1px 3px rgba(0,50,150,0.5); } .connected-customers-section.class12097236:hover { color: rgba(0,0,0,1); border-color: rgba(33,119,249, 0.6); background-color: rgba(157, 242, 250, 0.1); box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,120,160,0.5) inset; } .connected-customers-section.class12097236 > * { display: table-cell; padding-right: 0.7%; padding-left: 0.7%; border-left: 1px solid rgba(33,119,249, 0.2); vertical-align: middle; } .connected-customers-section.class12097236:hover > * { border-color: rgba(33,119,249, 0.6); } .connected-customers-section.class12097236 > *:last-child { border-left: none; } .connected-customers-section.class12097236 .customers-name { width: 19%; } .connected-customers-section.class12097236 .customers-moderator { width: 10%; } .connected-customers-section.class12097236 .customers-products { width: 23%; } .connected-customers-section.class12097236 .customers-offer, .connected-customers-section.class12097236 .customers-address { width: 19%; } .connected-customers-section.class12097236 .customers-phone { width: 10%; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .separator{ display: none; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ .asset-content{ margin: 0; } #_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br, #p_p_id_101_INSTANCE_m0DodfaaJNK6_ br{ display: none; } آرایشگاه دلینا تحت مدیریت خانم محسنی ارائه خدمات آرایشگری ازقبیل اصلاح ، ابرو ، آرایش کامل عروس با 30 درصد تخفیف نسبت به دستمزد صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، جنب موسسه جواد الائمه، 38284660
آرایشگاه دلینا
تحت مدیریت خانم محسنی
ارائه خدمات آرایشگری ازقبیل اصلاح ، ابرو ، آرایش کامل عروس
با 30 درصد تخفیف نسبت به دستمزد
صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، جنب موسسه جواد الائمه،
38284660
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.