دانلود فرم ها

تذکر

تذکر: عضویت در خانه کارگر اختیاری است، لذا از زمان شروع عضویت تا قبل از انصراف رسمی حق عضویت محاسبه می شود. اینجانب با تایید صحت مراتب فوق ضمن آشنایی با آیین نامه های تشکیلات خانه کارگر، تمایل خود را برای عضویت در تشکیلات مذکور طبق ضوابط و مقررات مصوب اعلام می دارم.

مدارک لازم جهت عضویت : 

  1. گپی شناسنامه از صفحات اول و دوم

  2. گپی پشت و روی کارت ملی 

  3. گپی دفترچه بیمه از صفحه عکسدار

  4. گواهی اشتغال به کار یا گپی آخرین فیش 

  5. دوقطعه عکس رنگی 3*4

  6. مبلغ عضویت: طبق تعرفه هر سال

فرم عضویت شاغلین

تاریخ تولد
Text to Identify